Partnerverbände - Associations partenaires

 

Bundesverband für Gedächtnistraining e.V      

Österreichischer Bundesverband für Gedächtnistraining  

  Schweizerischer Verband für Gedächtnistraining  

 Europäischer Dach-Verband für Gedächtnistraining      

       Info-Zenter Demenz 

      Kompetenzzenter fir den Alter